Mã màu: AD888 Gloss Nardo Grey Chất liệu: TPU Dòng xe: BMW 530i

Mã màu: B420 Deep Emerald Green Chất liệu: TPU Dòng xe: MINI Cooper

Mã màu: B666 Glacier Blue Chất liệu: TPU Dòng xe: Bentley Continental GT

Mã màu: DB609 Royal Indigo Chất liệu: TPU Dòng xe: BMW 740Li

Mã màu: FE222 McLaren Orange Chất liệu: TPU Dòng xe: McLaren MP4 – 12C

Mã màu: FE403 Verde Francesca Chất liệu: TPU Dòng xe: Ferrari 488 Pista

Mã màu: LM001 Liquid Metal Silver Chất liệu: TPU Dòng xe: BMW 840i

Màu sắc: LM601 Liquid Metal Somato Blue Chất liệu: TPU Dòng xe: BMW 5 Series

Chất liệu: LM801 Lquid Metal Tungsten Steel Chất liệu: TPU Dòng xe: Land Rover

Chất liệu: LM808 Liquid Metal Bronze Chất liệu: TPU Dòng xe: Tesla Model Y

Chất liệu: MB310 Champagne Gold Chất liệu: TPU Dòng xe: Porsche 718

Mã màu: MB333 Desert Sand Chất liệu: TPU Dòng xe: Mercedes Benz G500

Mã màu: MB410 Metallic Emerald Chất liệu: TPU Dòng xe: Cadillac ATS

Mã màu: MB610 China Blue Chất liệu: TPU Dòng xe: McLaren

Mã màu: MB622 Carbon Gray Blue Chất liệu: TPU Dòng xe: Honda Accord