BẢO HÀNH 082

Chi nhánh: HICAR THỦ ĐỨC 2
Khách hàng: A.Trung
Điện thoại: 090****367
Biển số xe: 60A****58
Ngày bảo hành: 07/03/2024 đến 07/03/2030

BẢO HÀNH 081

Chi nhánh: WASH PRO AUTO SPA
Khách hàng: ANH QUANG
Điện thoại: 090****577
Biển số xe: 51K****8
Ngày bảo hành: 28/02/2024 đến 28/02/2027

BẢO HÀNH 080

Chi nhánh: ANH TUẤN AUTO
Khách hàng: Nguyễn Minh Bảo
Điện thoại: 097****914
Biển số xe: 93A****29
Ngày bảo hành: 25/02/2024 đến 25/02/2030

BẢO HÀNH 079

Chi nhánh: 5S CAR CARE
Khách hàng: TRẦN THỊ NINH
Điện thoại: 098****311
Biển số xe: 93C****01
Ngày bảo hành: 08/01/2024 đến 08/01/2030

BẢO HÀNH 078

Chi nhánh: CarZ Biên Hoà
Khách hàng: TRẦN PHÁT ĐẠT
Điện thoại: 076****735
Biển số xe: 60K****0
Ngày bảo hành: 25/02/2024 đến 25/02/2030

BẢO HÀNH 077

Chi nhánh: HICAR THỦ ĐỨC 2
Khách hàng: LÊ TRUNG HIẾU
Điện thoại: 090****518
Biển số xe: 51L****97
Ngày bảo hành: 23/02/2024 đến 23/02/2025

BẢO HÀNH AX

1. Tiêu chuẩn quy trình đảm bảo chất lượng

  • Thông tin xe và sản phẩm bảo hành, gửi lại tổng đại lý AX WRAP FILM Việt Nam

2. Các tiêu chuẩn tải lên và xem xét đảm bảo chất lượng

  • Ảnh trước xe sau khi thi công (bao gồm cả ảnh biển số xe)

  • Ảnh mã vạch bên ngoài hộp
  • Ảnh mã vạch bên trong cuộn

(Tổng cộng 3 ảnh, ảnh không hoàn chỉnh sẽ không được duyệt)

  • Vui lòng tải xe kịp thời sau khi hoàn thành việc dán decal cho xe, vì thời gian tải lên không thể điều chỉnh nên sau khi tải lên bảo hành, đại lý Việt Nam sẽ kiểm tra tính xác thực của sản phẩm theo mã vạch đã tải lên.