AX Film Đổi Màu

XXL000 Liquid Metal Silver

Dòng Liquid Metal Silver được lấy cảm hứng từ đèn Flash và tia Laser. Dòng sản phẩm được hiện đại hóa nhất, hiệu ứng đặc biệt của tia Laser được thêm vào để tối đa hóa tính cá nhân hóa và hỗ trợ xe thông qua đèn Flash để bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Các thông số kỹ thuật sản phẩm Ax Wrap Film cho thấy có thể dễ dàng che phủ mọi chi tiết góc cạnh trên thân xe mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu, bảo vệ lớp sơn xe theo cách hoàn hảo nhất.

AX Film Đổi Màu

XXL000 Liquid Metal Silver

Dòng Laser Flash được lấy cảm hứng từ đèn Flash và tia Laser. Dòng sản phẩm được hiện đại hóa nhất, hiệu ứng đặc biệt của tia Laser được thêm vào để tối đa hóa tính cá nhân hóa và hỗ trợ xe thông qua đèn Flash để bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Các thông số kỹ thuật sản phẩm Ax Wrap Film cho thấy có thể dễ dàng che phủ mọi chi tiết góc cạnh trên thân xe mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu, bảo vệ lớp sơn xe theo cách hoàn hảo nhất.