BẢO HÀNH 088

Chi nhánh: Phi Long Auto
Mã bảo hành: AX1230AB1199034
Sản phẩm: AB1199, AX WRAP,
Khách hàng: Chị Su
Điện thoại: 096****879
Biển số xe: 51K****69
Ngày bảo hành: 30/03/2024 đến 30/03/2026