BẢO HÀNH 087

Chi nhánh: CarZ Biên Hoà
Mã bảo hành: BN24010926M94199S56199
Sản phẩm: AX PPF X SERIES,
Khách hàng: PHAN HỮU TUẤN
Điện thoại: 098****184
Biển số xe: 60K****58
Ngày bảo hành: 28/03/2024 đến 28/03/2029