BẢO HÀNH 083

Chi nhánh: Hoa Mai Auto
Mã bảo hành: BN23083167M1987S5687
Sản phẩm: AX PPF X SERIES,
Khách hàng: Chị Nhi
Điện thoại: 076****656
Biển số xe: 79A****35
Ngày bảo hành: 11/03/2024 đến 11/03/2030